• 4:14 PM
 • неділя , 5-лютого-2023

Звіт голови Іршавської районної ради Симканинця В.А. про роботу за 2016 рік

 • 12/14/2016
 • Перегляди 2048
 • Коментарі 7

 • шановні депутати !

  Минув перший рік нашої каденції.

  У відповідності до пункту17 частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»звітую про діяльність керівництва, президії, постійних комісій VІI скликання та виконавчого апарату районної ради від початку каденції.

  Як і в попередні скликання, протягом звітного року повсякденно проводилась робота спрямована навиконання повноважень, покладених на районну раду Конституцією та ЗаконамиУкраїни, регламентом роботи ради. Цьому сприяла постійна спільна та активна робота апарату ради, її органів – президії, постійних та спеціальних комісій.

  Протягом року районнарада спрямовувала зусилля на соціально-економічний, культурний розвиток району.Жодна мала, чи велика акція, подія, захід у місті, чи в селах району не проходили без вашої участі.

  Робота постійних та спеціальних комісій

  Значну роль у вирішенні важливих питань життєдіяльності громад відіграють постійні комісії районноїради. Саме там опрацьовуються проекти рішень і програм, готуються відповідні висновки, рекомендації з усіх питань, які виносяться на розгляд сесії,здійснюється контроль за їх виконанням. У раді працює 6 постійних комісій, їхдіяльність відіграє  важливу роль у підвищенні ефективності  роботи  ради.

  Постійні комісії у своїй роботі керуються положенням про постійні комісії районної ради, регламентомроботи районної ради та іншими нормативними актами. Засідання всіх постійних комісій проводяться відкрито і гласно. Як показала практика, досить ефективним напрямком в роботі постійних комісій є проведення  спільних засідань.

  Протягом звітного рокупостійні комісії районної ради працювати досить ефективно.

  Загалом з початку скликання і до 01 грудня 2016 року проведено 52 засідань (в тому числі 7спільних).

  Продовжена практика обов’язкового розгляду на профільних комісіях районних цільових програм.Обов’язково на окремому засіданні бюджетною комісією розглядається питання внесення змін до районного бюджету. Крім керівництва райдержадміністрації та фінуправління на засідання запрошуються головні розпорядники разом із бухгалтерами.  Така практика показала себе із позитивної сторони і значно полегшує процес розгляду питань та прийняття остаточних рішень на пленарних засіданнях.

  Як і у попередні скликання, до роботи комісій, як спільних так і окремих засідань, залучаютьсяпредставники служб району, начальники управлінь, відділів та структурних підрозділів райдержадміністрації, ініціатори та розробники проектів рішень.

   Обов’язковою є співдоповідь або інформація голів профільних комісій про позицію комісії з того чи іншого питання, яке розглядається сесією та належить до її відання.

  Між відділами районної ради проведено розподіл комісій та покладено питання з організації їх роботи таінші питання пов’язані із діяльністю постійних депутатських комісій.

  - комісія районної ради з питань розвитку освіти, науки,молодіжної політики та національних меншин, духовності і спорту;


 • -   комісія районної ради з питань розвитку охорони здоров'я,соціального захисту і зайнятості населення.

 • -  відділ юридичногозабезпечення та кадрової роботи:

 •    -   з питань дотримання законності, регламенту, депутатської етики та адміністративно-територіального устрою;

 •  - з питань земельних відносин, екології, використання природних ресурсів, рекреації, культури і туризму.

 • -  відділ управління майномспільної власності територіальних громад сіл, міста району:

 • - комісія районної ради з питань управління майном іприватизації, будівництва, архітектури, інфраструктури, надзвичайних ситуаційта засобів масової інформації.

 

Одним із основнихнапрямів роботи районної ради є затвердження бюджету та контроль за йоговиконанням. За функціональною спрямованістю ці повноваження віднесені докомпетенції постійної комісії зпитань плану соціально-економічного розвитку, бюджету, інвестицій тарегуляторної політики (голова Матіко І.І.). Традиційно, дана комісія єсеред найактивніших. Загалом зпочатку скликання проведено 14 засідань, із них 6 спільні. На спільних засіданнях, відповідно до регламенту роботи районної ради, розглядалися проекти рішень, що виносилися на розгляд пленарних засідань ради, клопотання та заяви.

 На профільних засіданнях комісія розглянула 31питання, серед них:

-     9 районних цільовихбюджетних програм;

-     7 питань пов’язаних із бюджетним процесом (прийняття, внесення змін до районного бюджету тощо);

-     про хід виконання районного та місцевих бюджетів району;

-     про хід виконання планусоціально-економічного розвитку району за поточний рік;

-     про спрямування коштів;

-     про структуру ічисельність виконавчого апарату районної ради та кошторис районної ради на 2016рік.

На засіданнях комісіїтакож розглянуто ряд звернень та листів щодо виділення коштів з районногобюджету від голів місцевих рад району, керівників установ, які, у переважній більшості, згодом враховуються у проектах рішень.

Крім цього на вказанукомісію покладені повноваження районної ради у здійсненні державноїрегуляторної політики.

Відповідно  до пункту 6 частини 1 статті 43 ЗаконуУкраїни "Про місцеве самоврядування в Україні ", розділу ІV ЗаконуУкраїни " Про засади державної регуляторної політики у сфері господарськоїдіяльності"  рішенням районної радизатверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2016рік.

Протягом 2016 року врамках плану діяльності з підготовки регуляторних актів, районною радою булиприйняті такі рішення:

         - Про встановлення батьківської платиза харчування дітей у дошкільних навчальних закладах району на 2016 рік;

- Про погодження вартості одної норми роботи на послуги, щовикористовуються комунальним підприємством «Іршавське бюро технічної інвентаризації»;

- Провнесення змін до рішення районної ради від 22 листопада 2011 року № 148"Про затвердження Положення про плату за навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах району".

Комісією, також розроблено аналіз регуляторного впливу до цих рішень, який містив обґрунтування необхідності прийняття регуляторного акту, очікувані результати від йогоприйняття та аналіз впливу даного регуляторного акту на забезпечення прав таінтересів суб’єктів господарювання. З метою одержання зауважень і пропозицій,проекти регуляторних актів були оприлюдненні для ознайомлення та подачіпропозицій в районній газеті "Нове життя".

На цій сесії будезатверджено план діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2017рік.

В цілому, протягом 2016року, стан реалізації державної регуляторної політики у сфері господарськоїдіяльності в районі визначає стійку тенденцію з упорядкування регуляторнихпроцесів відповідно до вимог чинного законодавства України, а впровадження принципів регуляторної політики дозволяє врахувати баланс інтересів влади тасуб’єктів господарювання.

Постійна комісія районної ради  взаємодіє з управлінням економіки райдержадміністрації, організаціями, що здійснюють діяльність у сфері транспорту та зв’язку.      

 

Активно і принципово підходила до розгляду питань за дотриманням природоохоронного законодавства,використання і охорони природних ресурсів загальнодержавного та місцевогозначення постійна комісія районноїради з  питань земельних відносин,екології, використання природних ресурсів, рекреації, культури і туризму(заступник голови комісії Геда І.І.). Кожне засідання цієї комісіїпроходить у жвавому обговоренні питань та результативно.

Протягом звітного періодукомісія провела 17 засідань, в тому числі 5 виїзних та брала участь у 2-хспільних засіданнях, на яких розглянуто 62 питання.

Найбільше порушенихпитань – це затвердження технічних документацій з нормативно грошової оцінкиземель, їх кількість становить – 26. Також, часто розглядалися звернення громадян із земельних питань, їх понад 18. По окремим заявам, комісіяздійснювала виїзні засідання за місцезнаходженням предмету розгляду.

Постійною комісієюведеться моніторинг законодавчих актів з питань діяльності комісії.Основними  аспектами діяльності комісії єпитання, пов’язані з наданням надр у користування (погодження на отриманняспеціальних дозволів), затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, та інші питання, що стосуються екології,охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів.

Зокрема, комісією, вмежах компетенції, погоджено клопотання:

-        ТзОВ «Санаторій Боржава» на отримання спеціальних дозволів накористування надрами – геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промисловоїрозробки Кушницького та Боржавського родовищ підземних мінеральних вод;

-        приватного підприємства «БАМ-ІР»  на збір матеріалів для оформлення ліцензії направо розробки кам’яного родовища, розташованого в Іршавському районіЗакарпатської області за межами населених пунктів на відстані 1,5 км від с. Імстичево натериторії ДП "Довжанське лісомисливське господарство" Білківського лісництва, урочище "Бистра".

Окрім засідань у районнійраді, комісією здійснювались і виїзні засідання, зокрема:

-        в с. Заріччя для вивчення питання з врегулювання земельного спору.

-        в с. Кам’янське для вивчення питання з розчистки русла річки«Іршавка».

-        в Національний природний парк «Зачарований край» для вивченняйого роботи та питання щодо зміни меж (розширення) території.

Прийняті рішення сесіїперебувають на постійному контролі комісії районної ради.

 

У напрямку ефективногоуправління майном територіальних громад сіл, міста району активно тарезультативно здійснює свою діяльність постійнакомісія районної ради з питань управління майном та приватизації, будівництва,архітектури, інфраструктури, надзвичайних ситуацій та засобів масовоїінформації (голова Горзов В.О.).

На своїх засіданняхкомісія вивчила, розглянула і підготувала питання, що належать до їїкомпетенції з наступним розглядом на засіданнях сесії районної ради. За звітний період комісією проведено 19 засідань,розглянуто 206 питань щодо використання, передачі, утримання і збереження майна спільної власності територіальних громад сіл, міста району (комунального майнарайону).

У ході підготовки питаньдо розгляду на сесії та у разі потреби комісією практикується проводити оглядмайнових об’єктів безпосередньо на місцях, з участю заявників та зацікавленихсторін. На таких виїзних засіданнях вивчали стан будівель:

- майнового комплексу вм. Іршава, провулок Шевченка, 3;

- комунального закладу«Іршавська районна лікарня» в м. Іршава,                  вул. Комарова, 16;

- комунальногопідприємства «Друкарня» в м. Іршава, вул. Гагаріна, 36;

- комунальногопідприємства «Іршавське бюро технічної інвентаризації» в м. Іршава, пл. Народна1;

- гаражів в м. Іршава,вул. Поштова, 4.

 Зокрема, під час огляду будівель майновогокомплексу в м. Іршава, провул. Шевченка, 3 та гаражів в м. Іршава, вул.Поштова, 4, комісією висловлено пропозиції щодо відчуження окремих вбудованих нежитлових приміщень комунальної власностірайону у вказаних вище будівлях шляхом проведення аукціонів.                         

Відповідно до вимогчинного законодавства України, для проведення конкурсів на право орендикомунального майна району розпорядженням голови ради № 31 від 08 грудня 2015року утворена конкурсна комісія з проведення конкурсу на право оренди майнаспільної власності територіальних громад сіл, міста району у кількості 5чоловік (голова Білинець В.А.).

Дана комісія має наступніфункції: визначення умов конкурсу, розгляд поданих учасниками конкурсупропозицій та прийняття рішення про визначення переможця з наступним винесеннямпропозицій на сесію. Основним критерієм для визначення переможця єзапропонований найбільший розмір орендної плати за перший місяць оренди зобов’язковим виконанням умов конкурсу.

За звітний періодкомісією проведено 8 засідань, на яких розглянуто конкурсну документацію від 15учасників конкурсів та рекомендовано районній раді  передати в оренду 15 об’єктів комунальноївласності району.

Для визначення суб’єктівоціночної діяльності, які залучаються до здійснення незалежної експертноїоцінки вартості об’єктів комунального майна району,  з метою передачі їх в оренду або відчуження,розпорядженням голови районної ради від 09.12.2015р. №32 «Про утворенняконкурсної комісії з відбору суб’єктів оціночної діяльності» створено комісію укількості 5 чоловік (голова Фанта І.І.). За звітний період, комісією проведено11 засідань, розглянуто 8 конкурсних документацій від учасників конкурсу,відібрано 7 оцінювачів.

 В рамках забезпечення ефективного використаннякомунального майна на баланс районної ради повернуто приміщення:

       -колишньої швидкої  в м. Іршава, провул.Шевченка, 3, з оперативного управління Закарпатського територіального центруекстреної медичної допомоги.

- майнового комплексу вм. Іршава, вул. Поштова, 4, з балансу Іршавського РВ УМВС України в Закарпатськійобласті;          

       - будівлі комунального підприємства«Друкарня» в м. Іршава,                         вул.  Гагаріна, 36, що перебувалина балансі даного підприємства.

      На даний час робота вказаних комісійзавершена.

      Також варто зазначити, що на  виконання спільного розпорядження голів  районної ради та районної державноїадміністрації від 18.02.2016р. №1 «Про створення комісії», із залученнямпредставників територіальних громад району створено комісію, яка вивчалапитання можливості повернення у комунальну власність відповідних територіальнихгромад будівлі загальноосвітніх навчальних закладів з  спільної власності територіальних громад сіл,міста району.

 За рекомендацією комісії районною радою вжитозаходи з упорядкування правоустановчих документів на будівлі загальноосвітніхшкіл, що знаходяться в комунальній власності району.

 Наразі, можливість повернення відповіднихбудівель загальноосвітніх шкіл з комунальної власності району у комунальнувласність відповідних територіальних громад відкладено.

Крім цього, на виконаннярекомендацій постійної комісії районної ради з питань управління майном іприватизації, будівництва, архітектури, інфраструктури, надзвичайних ситуаційта засобів масової інформації, відповідно до розпорядження голови районної радидіяла комісія з  обстеження якостівиконання робіт щодо часткового  ремонтудаху будинку №4 по вулиці Центральній (колишня назва вулиці Радянська) в  с. Ільниця.

В ходіроботи комісії з’ясовано, що замовником робіт виступала Ільницька сільськарада. За результатом виїзного засідання комісією висловлено рекомендаціїІльницькому сільському голові з залученням всіх зацікавлених осіб вирішуватипитання ремонту даху будинку №4 відповідно до укладеного договору підряду з виконавцем ремонтних робіт.

 

Проблемами стану,розвитку і фінансуванням галузей освіти, фізкультури і спорту, роботи змолоддю, опікується постійна комісіярайонної ради з питань розвитку освіти, науки, молодіжної політики танаціональних меншин, духовності і спорту (голова Белей Г.Д.). Загаломпроведено 5 засідання, із яких – 3 спільні. Крім попереднього розгляду проектіврішень, комісія розглянула також:

-     профільні цільовіпрограми у галузі освіти, загалом 4 програми;

-     погодження кандидатур напосаду директорів ЗОШ району;

-     реорганізаціїГорбківської ЗОШ І-ІІ ст. у навчально-виховний комплекс.

-     внесення змін до статутуОсійської ЗОШ І-ІІІ ст.;

-     звільнення вихованцівІльницької ЗОШ-інтернат від батьківської плати.

На контролі постійноїкомісії перебувають такі програми:

-     оздоровлення   та відпочинку    дітей  в   оздоровчій,туристсько-екологічній експедиції «Іршавські мандри»   на 2016-2020 роки;

-      «Шкільний автобус» на 2016 рік;

-      «Спортивний майданчик» на 2016-2020 роки;

-      «Молодь Іршавщини» на 2016-2020 роки;

-     забезпечення гарячимхарчуванням учнів Ільницького спортивно-гуманітарного ліцею на 2016 рік;

-     харчування дітей узагальноосвітніх навчальних закладах Іршавського району на 2016 рік.

 

Питаннями медичногозабезпечення та соціального захисту жителів району, станом фінансового іматеріально-технічного забезпечення вказаних галузей опікується постійна комісія районної ради з питаньрозвитку охорони здоров'я, соціального захисту і зайнятості населення(голова Фельцан І.І.). Загалом комісією проведено 3 засідання, із яких – 1спільне, де розглянуто:

-     програми у галузімедицини та соціального захисту – загалом 11;

На контролі постійноїкомісії перебувають такі програми:

-     розвиткуархівної справи в Іршавському районі на 2016-2020 роки;

-     підтримкиполіпшення стану приміщень та організація харчування в медико-соціальномуцентрі районної організації  ТоваристваЧервоного Хреста України на 2016-2020 роки;

-     «Турбота»щодопосилення соціального захисту малозабезпечених категорій громадян району на2016-2020 роки;

-     забезпечення обробкиінформації з нарахування та виплати соціальних допомог та компенсацій на2016-2020 роки;

-     фінансовоїпідтримки громадських організацій на 2016 рік;

-     забезпечення в районі участі громадськості уформуванні та реалізації державної політики, вивчення суспільної думки іпроведення акцій соціальної реклами на 2016-2020 роки;

-     надання депутатамирайонної ради матеріальної допомоги малозабезпеченому населенню та іншінепередбачені видатки в 2016 році;

-     цільового  медикаментозного забезпечення хворих зтрансплантованими (пересадженими) органами в Іршавському районі на 2016 рік;

-     «Репродуктивне здоров’янаселення Іршавського району на період до 2020 року» ;

-     «Цукровий та нецукровийдіабет на 2016-2020 роки» ;

-     місцевихстимулів для медичних працівників комунального закладу «Іршавський центрпервинної  медико-санітарної допомоги» на2017- 2020 роки».

 

Контроль за законністюприйняття рішень, дотримання регламенту роботи районної ради, норм депутатськоїетики, активністю депутатів районної ради на засіданні комісій та пленарнихзасідань ради, здійснюється постійноюкомісією районної ради з питань дотриманнязаконності, регламенту, депутатської етики та адміністративно-територіальногоустрою (голова комісії Поляк В.Й.).

Протягом звітного рокукомісія провела 2 засідання, та брала участь у 5-х спільних, на яких розглянуто4 питання.

12 сепрня2016 року на засіданні комісії була розглянута заява депутата районної радиЧедрик О.А. щодо ситуації, що склалась після засідання сесії районної ради 03сепрня 2016 року та надання оцінки діям депутата райради Белей Г.Д.

Зарезультатами розгляду заяви, комісією було скеровано її заяву до Хустськоговідділу поліції Головного управління національної поліції в Закарпатськійобласті для приєднання до  матеріалівсправи, за раніше поданою заявою.  

На контролі комісіїзнаходяться ряд рішень районної ради, серед них:

·                  програма безоплатної правової допомоги  населенню Іршавського району на 2016 – 2017роки;

·                  програма фінансової підтримки громадськоїорганізації "Українське об'єднання учасників бойових дій та волонтерів АТОу Закарпатській області" на 2016-2017 роки;

·                  список присяжних  та народних засідателів Іршавського районногосуду Закарпатської області».

Відповідно до ЗаконуУкраїни "Про місцеве самоврядування в Україні" регламентом роботирайонної ради покладено обов’язок здійснювати контроль за дотриманням вимогщодо врегулювання депутатами Ради конфлікту інтересів, надання зазначеним цимособам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфліктуінтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою таподарунками, покладається на постійну комісію з питань дотримання законності,регламенту, депутатської етики та адміністративно-територіального устрою.

Аналіз участі депутатів узасіданнях постійних комісій подано у             таблиці №1

 

Окрім зазначених вищепостійних комісій у районі працювала ще одна робоча група створенарозпорядженням голови від 15.02.2016 року № 8. Утворена із числа депутатіврайонної ради, на чолі із заступником голови Половка В.М., вона вивчала станорганізації роботи установ освіти та культури. Протягом трьох місяців вивчено:

1.          По  м. Іршава:

-       роботу гуртків в районному Будинкукультури, районному Будинку дитячої творчості, районній лікарні;

-       роботу центральної районної бібліотеки.

2.          В селах району:

-       роботу гуртків в: Дубрівській ЗОШ І-ІІІст., Білківських ЗОШ І-ІІІ ст. №1, №2, ВільхівськійЗОШ І-ІІІ ст., Греблянській ЗОШ І-ІІ ст., Малораковецькій ЗОШ І-ІІІ ст., Приборжавській ЗОШ І-ІІІ ст.;

-       роботу шкільної бібліотеки в с. Вільхівка;

-       роботу сільських бібліотек-філій в с.с:Вільхівка, Гребля, М.Раковець;

-       роботу сільських клубів в с.с: Вільхівка, Гребля,М.Раковець.

Зрезультатами виїздів робочої групи та з відповідними пропозиціями булоознайомлено голову районної ради Симканинця В.А., та начальників відділівосвіти і культури райдержадміністрації. Роботу групи буде продовжено і у 2017році.

 

 

Президія районної ради

Президія – дорадчий органрайонної ради. До складу президії районної ради окрім голови ради і заступникатакож входять голови постійних комісії районної ради та голови депутатськихфракцій. Загальний склад президії районної ради VII скликання становить – 14осіб.

Загалом з початкускликання проведено 9 засідань президії.

Як і в попередніскликання, продовжено практику проведення засідання президії безпосередньо  перед пленарними засіданнями. Така побудовароботи президії неабияк сприяє конструктивній роботі депутатів на пленарнихзасіданнях особливо із суперечливих та складних питань .

Крім попередньогорозгляду питань порядку денного на президії розглядалися інформація керівниківкомунальних підприємств про фінансово-господарську діяльність та питанняпереукладання контрактів із керівниками комунальних підприємств. Висловлено пропозиції щодо оптимізаціїдіяльності підприємств (про хід виконання рекомендацій, керівники комунальнихпідприємств мають інформувати районну раду до 25.01.2017р.) та, з12  жовтня  2016 року терміномна 5 років укладено контракти здиректором КП «Євробудпроект» Стільник Василем Михайловичем та редактором КП«Редакція газети «Нове Життя» Іршавської районної ради Шкіря ВасилемВасильовичем.

Середня участь членівпрезидії у її засіданнях 9 депутатів - це біля 65%.

Аналіз участі членівпрезидії районної ради та розглянутих питань подано в таблиці № 2.

Основні показники фінансово-господарськоїдіяльності КП райради за III квартал 2016 року поданов таблиці №5

 

Підготовка та проведення сесій районної ради

Основною формоюздійснення районною радою власних повноважень є пленарні засідання.

Протягом скликанняпроведено 11 пленарних засідань .

Коротко зупинимося нанайбільш важливих питаннях, що розглядалися на пленарних засіданнях.

Першу організаційну сесіюрайонної ради ми провели з  вами у тризасідання. Протягом яких нами було:

- обрано голову районноїради;

- обрано заступникаголови районної ради;

- утворено, сформовано таобрано керівний склад постійні комісії;

- утворено президіюрайонної ради;

- затверджено положенняпро  постійні комісії районної ради;

- затверджено положенняпро президію районної ради.

 

 На першому засіданні другої сесіїприйнято регламент роботи районної ради VII скликання. Окрім цього, прийнятопрограму соціально-економічного розвитку району на 2016 рік, 17 цільовихбюджетних програм тощо.

Районний бюджет на 2016рік був прийнятий на другому пленарному засіданні другої сесії. Крімцього – 7 цільових бюджетних програм та затверджено структуру виконавчогоапарату райради та кошторис на утримання районної ради на 2016 рік.

Третя сесія запам’яталася намрозглядом питання «Про інформацію Хустської місцевої прокуратури про стан законності, заходи щодо її зміцнення натериторії Іршавського району у 2015 році».

На першому засіданнічетвертої сесії нами внесено зміни до регламенту роботи районної ради VIIскликання, які були зумовлені змінами у законодавстві щодо впровадженняпоіменного голосування. Також на даному засіданні прийнято рішенням «Прореформування друкованого засобу масової інформації та редакції, засновникомяких є Іршавська районна рада», яким районна рада вийшла із складу засновниківрайонної газети «Нове життя».

Перше засідання п’ятоїсесії  відзначилося для нас прийняттямрішення про присвоєння Осійській ЗОШ І-ІІІ ступеню імені Федора Потушняка, атакож наданням погодження ТзОВ «Санаторій «Боржава» на отримання спеціальнихдозволів на користування надрами – геологічного вивчення, в тому числідослідно-промислової розробки Кушницького родовища підземних мінеральних вод.Дане рішення приймалося досить складно, але і лише після повторного розгляду,ми з Вами змогли його прийняти, підтримавши при цього найбільшого нашогоінвестора в туристично-рекреаційній галузі – Санаторій «Боржава».

Рішеннями другогозасідання п’ятої сесії серед інших нами питань підтримано рішенняЗакарпатської обласної ради від 28.07.2016 року № 419 «Про встановленнятимчасового мораторію (заборони)  навведення з 1 липня 2016 року в дію підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги для населення та рішенняЗакарпатської обласної ради від 28.07.2016 року № 420 «Про ЗверненняЗакарпатської  обласної   ради щодо перегляду тарифів на комунальніпослуги  для  населення».  

Останнє, за звітнійперіод шосте пленарне засідання, яке відбулося 03 листопада 2016 рокузапам’яталося, перш за все, звітом голови районної державної адміністрації зделегованих радою повноважень, інформацією керівника Хустської місцевоїпрокуратури про стан злочинності та додержання вимог законності на територіїІршавського району за 9 місяців 2016 року, а також  інформацією начальника  Іршавського відділення поліції Хустськоговідділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській  області про стан боротьби із злочинністю,охороною громадського порядку та результати діяльності відділення на територіїІршавського району за 9 місяців 2016 року.

Характеристику прийнятихрадою рішень наведено у таблиці № 3.1.

Аналіз участі депутатів усесіях райради VIІ скликання подано в таблиці № 4.

З метою підвищенняінформованості депутатів про роботу районної ради у міжсесійний період, введенов практику інформування депутатів про заходи проведені райрадою та їївиконавчим апаратом, а також про участь у них районних депутатів.

Робота депутатів районнійради систематично висвітлювалась у районній газеті «Нове життя». Протягом цьогоперіоду, в ній розміщено понад 100 матеріалів про нашу з вами діяльність. Окрімцього, обов’язковими є публікації, що стосуються управління майном комунальної власностіта питань пов’язаних з цим напрямком (16 публікацій і оголошень) та питань, якіносять регуляторний характер.

Невеликий період часу, зтехнічних причин, ми мали проблему з роботою нашого офіційного веб-сайту. Алеця робота вже потихеньку налагоджується. Як Ви можете переконатися. Створеноабсолютно новий веб-сайт і зараз, по мірі можливості,  ведеться робота по наповненню його базамиданих та іншими матеріалами.

 

 

майнові, орендні питання

Управління комунальниммайном здійснює відділ управління майном спільної власності територіальнихгромад сіл, міста району виконавчого апарату районної ради (надалі – відділ).

За звітний періодвідділом розглянуто 370 звернень, заяв, клопотань, листів від фізичних таюридичних осіб. За результатами їх розгляду прийнято відповідні рішення, про щопоінформовано заявників.

З метою удосконаленнявикористання комунального майна, відділом у звітний період на виконаннярекомендацій постійної комісії районної ради з питань управління майном таприватизації, будівництва, архітектури, інфраструктури, надзвичайних ситуаційта засобів масової інформації щодо винесення на розгляд сесії районної радивідповідних питань, розроблено  44проекти рішень з майнових питань, в тому числі 1 регуляторний акт: «Пропогодження вартості одної норми роботи на послуги, що використовуютьсякомунальним підприємством «Іршавське бюро технічної інвентаризації» (рішення районної ради від12.04.2016р. №97).

На початку поточного рокупроведено інвентаризацію об’єктів комунальної власності. Станом на 01.01.2016року у спільній власності територіальних громад сіл, міста району обліковується380 одиниць нерухомого майна.

За цейперіод, на виконання рішень районної ради від 25.03.2016р. «Про проведенняаукціонів із відчуження об'єктів спільної власності територіальних громад сіл,міста району» від 12.04.2016р. №91 «Про проведення аукціонів» та від03.08.2016р.№ 124 «Про проведення аукціону із відчуження об'єкту спільноївласності територіальних громад сіл, міста району», відділом вжитоорганізаційні заходи щодо відчуження на конкурсних засадах шляхом проведенняаукціонів об’єктів комунальної власності району згідно вказаних вище рішеньрайонної ради.

Загалом до районного бюджетускеровано кошти від відчуження комунального майна району через аукціони назагальну суму 1 006 808 грн.

 Наразі, на виконання рішення районної ради від03.11.2016р. №146 «Про проведення аукціонів із відчуження об'єктів спільноївласності територіальних громад сіл, міста району» здійснюється підготовка довідчуження через аукціон вбудованих нежитлових приміщень гаражів  в м. Іршава, вул. Поштова, 4/1 та 4/2.

 До проведення аукціонів об’єктам, що зарекомендацією постійної комісії районної ради з питань управління майном іприватизації, будівництва, архітектури, інфраструктури, надзвичайних ситуаційта засобів масової інформації пропонуються до відчуження, відділом здійсненоорганізаційні заходи щодо присвоєння окремих поштових адрес, виготовленнятехнічних паспортів, оформлення реєстрації права власності районної ради наних.

На даний час діє 135договорів оренди комунального майна, в тому числі, які укладені виключно наконкурсній основі – 50, з бюджетними організаціями – 26, з громадськимиорганізаціями – 4, для надання послуг з гарячого харчування у загальноосвітніхшколах району – 3, для розміщення громадської приймальні народного депутата України – 1, погодинневикористання – 36, а за 15 договорами комунальне майно передавалось в разовевикористання для проведення різного роду масових заходів. В цілому, за звітнийперіод укладено 76 договорів оренди.

Передача в орендукомунального майна, окрім надання в оренду бюджетним установам та разовоговикористання приміщень, здійснюється виключно на конкурсних засадах.

За період з листопада2015р. по листопад 2016р. надходження, отримані від оренди майна, становлять 1 120 166 грн. Слід вказати, що індексаціяорендної плати за діючими договорами оренди у 2016р. не здійснюється відповіднодо ст. 9 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на2016 рік» від 25.12.2015 № 928-VIII.

Відділ проводитьпостійний аналіз стану надходжень орендної плати за використання комунальногомайна. Станом на 01.12.2016 року заборгованість по орендній платі становить 167 567 грн.

Найбільшу заборгованістьзі сплати орендної плати допустила підприємець Красовська І.І. 94019 грн..

За звітний період проведено нарахування пені за несвоєчасну сплату орендноїплати орендарями. Фактичне надходження від нарахованої за звітний період пеніскладає 36 396 грн.

З метою поліпшення стану своєчасності сплати орендних платежів, скороченняіснуючої заборгованості, здійснюється постійний моніторинг за термінаминадходжень орендної плати, за їх результатами орендарям-порушникам систематичнонаправляються листи-попередження, надсилаються претензії.

Якщо в порядку досудового врегулювання питання сплати орендних платежів невирішуються, матеріали щодо боржників скеровуються до суду та органівпрокуратури.

Зокрема, у звітномуперіоді Хустською місцевою прокуратурою з метою захисту інтересів держави вособі відділу управління майном спільної власності територіальних громад сіл,міста району виконавчого апарату районної ради подано позови до господарськогосуду Закарпатської області щодо стягнення заборгованості зі сплати орендноїплати з підприємців:

-                     Красовської І.І.згідно договору оренди №314 від 31.12.2013р. (загальна сума позовних вимог врозмірі 43612,83 грн. задоволена в повному обсязі, наразі судовий наказгосподарського суду Закарпатської області пред’явлено до примусового виконанняв Іршавський районний відділ державної виконавчої служби Головноготериторіального управління юстиції в Закарпатській області).

-                    Ловга М.М. згідно договору оренди №137 від 23.07.2015р.(загальна сума позовних вимог в розмірі 19125,83грн., на час підготовки звітузаборгованість зі сплати орендної плати підприємцем погашена у повному обсязідобровільно, крім цього, оплачено також поточну заборгованість зі сплатиорендної плати).

Крім вказаного вище,відділом управління майном спільної власності територіальних громад сіл, містарайону виконавчого апарату районної ради подано до господарського судуЗакарпатської області позов до підприємця Шолтийс В.В. щодо стягнення орендноїплати в розмірі  4093,85 грн.  за договором оренди  комунального майна №169 від 01.03.2012р. (підприємцем погашено заборгованість зісплати орендної плати у повному обсязі добровільно).

Відділом проведеноперевірку використання приміщень та виконання умов договорів оренди в будівляхрайонного будинку культури, районної стоматологічної поліклініки. Зарезультатами перевірки вжито необхідних заходів по усуненню виявленихнедоліків.

Фактично станом на 01.12.2016 року в орендізнаходиться 9174,14 м.кв.комунального майна: з них 1361,2кв.м. у закладах освіти - для організаціїгарячого харчування дітей, автоматизованих телефонних станцій; 865,6 м.кв. у закладахмедицини – для надання стоматологічних послуг, під аптеки, розміщення банкомату та кавового апарату, реалізаціївиробів медичного призначення і медичного обладнання; 1084,3м.кв. у закладахкультури – для розміщення кафе, офісів, інтернет-антени, магазину комп’ютерної техніки; 5863,04м.кв. у іншихмайнових комплексах та вбудованих приміщеннях, для розміщення кабінетівдержавних установ тощо.

Проведення інвентаризаціїта інші правові заходи дали можливість до певної міри навести лад увикористанні комунального майна.

Кошти від надання воренду комунального мана району надходять на спеціальний рахунок відділу тазгідно рішення районної ради від 20.02.2015р. №568 «Про затвердження Положенняпро акумулювання, розподіл, використання коштів, що надходять від оренди майнаспільної власності територіальних громад сіл, міста району» спрямовуються:

70% від надходженьщоквартально  до районного бюджету;

30% від надходжень –залишається на спеціальному рахунку відділу управління майном спільноївласності територіальних громад сіл, міста району виконавчого апарату районноїради, з яких:

10% - використовуютьсядля фінансування капітальних видатків;

20% - використовуютьсязгідно програми доходів, видатків відділу. 

Таким чином, у звітньомуперіоді надійшло 1120166_грн. від оренди комунального майна району, з яких 784117_грн. спрямовано до районного бюджету.

 За рахунок коштів, які акумулюються наспеціальному рахунку відділу у звітному періоді профінансовано:

-                    поточний ремонт будівлі управління праці та соціального  захисту населення м. Іршава, вул. Волошина,11, на суму - 114929 грн.;

-                    поточний ремонт вбудованих нежитлових приміщень КП«Друкарня Іршавської районної ради» м. Іршава, вул. Гагаріна, 36, на суму – 92613 грн.;

-                    капітальний ремонт по заміні вікон в адмінбудівлірайонної ради                        м.Іршава, пл. Народна, 3, на суму 260485грн.;

-                    поточний ремонт вбудованих нежитлових приміщень п'ятогоповерху хірургічного відділення КЗ «Іршавська районна лікарня» м. Іршава,                 вул. Комарова, 16, на суму - 69791 грн.;

-                    поточний ремонт даху КП «Друкарня Іршавської районноїради»                       м. Іршава,вул. Гагаріна, 36, на суму – 22000 грн.;

 

Юридичне забезпечення діяльності районної ради

Важливимнапрямком  роботи районної ради також єправове забезпечення діяльності районної ради, організація правової роботи,спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання та запобіганняневиконанню вимог актів законодавства, інших нормативно-правових документів вдіяльності районної ради, забезпечення правильного застосування законодавства,що покладається на відділ юридичного забезпечення та кадрової роботи виконавчогоапарату районної ради.

 Відділ перевіряєвідповідність законодавству проектів рішень районної ради та розпорядженьголови районної ради, інших документів нормативно-правового характеру, щоподаються на підпис керівництву.

Під час підготовкидокументів нормативно-правового характеру (рішень, розпоряджень) відділ вобов’язковому порядку здійснює юридичну експертизу проектів вказанихдокументів.

Це підтверджує те, щопротягом звітного року прокуратура району не мала претензій до  рішень районної ради. 

Окрім вище зазначено, навідділ покладені обов’язки по веденню кадрової роботи працівників виконавчогоапарату районної ради, надання методичної та правової допомоги з різних питаньдепутатам районної ради, міській, сільським радам району.

Відділом постійнонадається безоплатна правова допомога громадян із різних питань, а такожнадавалася правова та організаційна допомога у роботі із зверненнями громадян.

Крім цього, працівникивідділу брали участь і в сесіях сільських рад, у організаційно-масових заходах,акціях, які проводяться на території району.

На протязі року узаконодавстві України відбувалися зміни, окремі з них  стосуються безпосередньо місцевогосамоврядування.

Основні зміни, цевнесення змін до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування вУкраїні", які набрали чинності 23 лютого 2016 року. Відповідно до частини3 статті 59 вказаного закону, як вже введено в практику,  рішення ради приймаються відкритим поіменнимголосуванням, окрім випадків зазначених у статтях 26, 43, 55, 56. Результатипоіменного голосування підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню зазапитом відповідно до Закону України "Про доступ до публічноїінформації".

Також, як вже всім відомота є останніми подіями, рішення Національного агентством з питань запобіганнякорупції від 10 червня 2016 року № 2 "Про початок роботи системи поданнята оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави абомісцевого самоврядування", яким з 01 вересня цього року відповідно доЗакону України “Про запобігання корупції” розпочато перший етап поданняелектронних декларацій. Це стосувалось службових осіб, які займаютьвідповідальне та особливо відповідальне становище, посад які належать до посаддержавної служби категорії "А" або "Б", та особи, посадияких частиною першою статті 14 Закону України "Про службу в органахмісцевого самоврядування" віднесені до першої - третьої категорій, таінших осіб які зазначені у примітці до статті 59 Закону України "Прозапобігання корупції".

Хочеться відмітити, щоперший етап подання електронної декларації голова районної ради вже пройшов.

Також, хочетьсявідзначити та наголосити, що другий етап подання декларацій розпочинається 01січня 2017 року для всіх інших суб’єктів декларування та декларацій(повідомлень), передбачених Законом.

Тобто всі депутати всіхрівнів зобов’язані відповідно до Закону України "Про запобіганнякорупції" до 01 квітня 2017 року подати електронну декларацію наофіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Ще одними вагомимизмінами, що відбулись протягом року, це набрання чинності з 01 травня 2016 рокуЗакону України "Про державну службу", яким внесено також багато змін,що стосуються державних службовців.

При внесенні змін узаконодавство чи прийнятті нових Законів, інших нормативно-правових актівУкраїни відділом юридичного забезпечення та кадрової роботи апарату районноїради проводиться семінар-навчання з метою ознайомлення та доведення допрацівників виконавчого апарату районної ради. За необхідності, проводятьсянаради по наданню методичної допомоги та роз’ясненню законодавства міській,сільським радам району.

Крім цього, працівникамивідділу проводиться на належному рівні робота по виконанню доручень, захиступрав та інтересів виконавчого апарату районної ради, депутатів ради.

 

 

 

 

Промисловість, сільське господарство, інвестиції,будівництво, бюджет

Основою економічногорозвитку району на кожен рік є програма економічного і соціального розвитку,яка прийнята в цьому році за поданням районної державної адміністрації.

Детальний аналіз роботипромисловості сільського господарства, інвестицій та будівництва подано у звітірайонної державної адміністрації на минулій сесії.

Деякі нові цифри та фактистосовно роботи за 10 місяців цього року.

Промисловість:

-                    індекс зростанняобсягів  реалізації продукціїпромислового виробництва склав 118,0 %;

-                    підприємства районуреалізували продукції, виконали робіт і надали послуг на суму 156,6 млн. грн.,що на 12 млн. більше минулого року;

-                    32,2 % - питома вага увиробництві, яку займає машинобудівна галузь;

-                    виробничу діяльністьздійснювали прибутково.

Сільське господарство:

-                    сільськогосподарськітоваровиробники виростили 17,55 тонн зернових, майже 50 тис.тонн овочів, 14,5тонн плодоягідних культур;

-                    проте зменшилосявиробництво тваринницької продукції в порівнянні з минулим роком. Зокрема,м’яса на 2,8 %, молока – 2,5%, яєць – 3,2 %; поголів’я ВРХ  на 2,7 %, в тому числі корів на 2,7%, свиней– 3,7%, овець та кіз на 1,9%;

Інвестиції:

-                    обсяг іноземних інвестицій,вкладених в економіку, з початку інвестування склав 2422,9 тис. доларів США, щона 6,1% менше з початку року та в розрахунку на одну особу становить 24,2доларів США;

-                    переважна більшість обсягівіноземних інвестицій зосереджено у промисловості – 88,0%;

-                    інвестування усоціально-економічний розвиток району за рахунок коштів міжнародних договорів,зокрема з питань енергозбереження ДНЗ у м. Іршаві, с. Ільниці, с.Суха, ЗОШI-III ст. у с. Лисичово по проекту ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований нагромаду» фаза III, за підтримки чеського краю Височина: у 2015 році школа у с.Осій та ДНЗ у селах Брід, Вільхівка, у 2015 році школи у селах Осій, Лисичово;

-                    за рахунок співфінансуванняз державного фонду регіонального розвитку ( далі ДФРР у 2015 році – 4 проекти,на суму 2862,2 тис. грн. (М.Раковецька ЗОШ I-II ст. , Арданівський таІмстичівський ДЗН, Ільницька АЗПСМ), у 2016 р. – 14 проектів на суму10 360 тис. грн. (Іршавська ЗОШ I-III ст. №2, Ільницька ЗОШ I-III ст.,М.Раковецька ЗОШ I-III ст., В.Раковецький ДНЗ №4, 9 капремонтів комунальнихдоріг на території Арданівської , Білківської, Вільхівської, Великораковецької,Лисичівської та Сілецької сільрад);

Будівництво, дорожнєгосподарство:

-                    за програмою «Власний дім»у 2015 році 711,0 тис. грн., у 2016 – 1110 тис. грн.  надано жителям району на добудову житловихбудинків та спорудження інженерних мереж і утеплення будівель;

-                    за поточними капітальнимивидатками з різних джерел фінансування (ДФРР, сільського, районного, обласногота інших джерел надходжень) виконано робіт на 55-ти об’єктах у 21 сільських таміській радах, на суму 24,5 млн. грн. в тому числі з ДФРР – 11,2 млн. дол., зсільських і міського бюджетів – 2, 1 млн. грн., з районного – 5,1 млн. грн., зобласного – 1,4 млн. грн., з інших джерел 3,5 млн. грн.;

-                    профінансовано капітальнийта поточний ремонт вулиць, під’їздних доріг у м. Іршава, у селах Мідяниця,Ільниця, Брід, Заріччя, Білки, Сільце, Собатино, Довге, Богаревиця, Лоза,реконструйовано тротуари у м. Іршава за рахунок місцевих бюджетів;

-                    з державного та обласногобюджетів для ремонту доріг на території району відповідною Службою автодоріг вобласті освоєно у 2015 році 3758,5 тис. грн., у цьому році – 2998, 16 тис. грн.

Бюджет та фінанси:

-                    мобілізовано податків,зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів усіх рівнів на суму 117,0 млн. грн.,що на 18,4% більше від запланованого;

-                    районний, міський та 25сільські бюджети успішно справилися з плановими показниками ( не виконалабюджет тільки Лозянська сільська рада);

-                    на 50,9 % зріс у порівнянніз аналогічним періодом рівень надходжень до місцевих бюджетів, що сягає 21,9млн. грн. У 1,6 рази зросли податки на доходи фізичних осіб, на 43,7% акцизнийзбір, на 48,4% – податок за землю, 45,7% – єдиний податок;

-                    відсутня заборгованість позаробітній платі на 95,3 тис. грн. зменшено податковий борг до зведеногобюджету, на 17 % зменшено борг по єдиному соцвнеску у порівнянні з відповіднимперіодом минулого року;

-                    протягом року в районідіяло 58 цільових бюджетних програм, 37 з них профінансовано з районногобюджету, на суму майже 3,5 млн. грн.

 

Фінансово-господарськадіяльність районної ради

На утримання виконавчогоапарату районної ради в 2016 році по загальному фонду затверджено кошторисвидатків з врахуванням змін в сумі 1723,3 тис. грн..Фактично використано за 11місяців  1559,3тис. грн..( приплані1638,0тис. грн.., що становить 95,2%), в тому числі по статтях:

-оплата праці-920,9

-нарахування на заробітнуплату-191,5

-предмети, матеріали,обладнання та інвентар-151,2

-олата послуг-68,3

-оплататеплопостачання-172,0

-оплатаводопостачання-11,0

-оплатаелектропостачання-37,2

-олата природньогогазу-7,2

Президент України 17 лютого 2016 року підписав Закон України № 922-VІІІ "Про публічні закупівлі». Законом чітко визначено датипоширення системи електронних закупівель через систему ProZorro по всій територіїУкраїни: для центральних органів влади та замовників, які провадять діяльність вокремих сферах господарювання – з 1 квітня 2016 року, для інших замовників – з1 серпня цього року. Районна рада  зареєструвалась21 липня 2016 року  на електронному майданчику«Держзакупліві. Онлайн». Електронний майданчик «Держзакупліві. Онлайн» застосовуєтьсяпри здійсненні публічних закупівель у випадках, передбачених Законом України «Пропублічні закупівлі»,  за умови, що вартістьпредмета закупівлі товару(товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує 200тисяч гривень, а робіт-1,5 мільйона гривень. Відповідно до вимог законодавства,розпорядження голови районної ради №24 від 29.08.2016 року визначена уповноваженаособа за організацію та проведення процедур публічних закупівель, що проводятьсярайонною радою. Станом на 1 грудня цього року, закупівлі через електронний майданчикне проводились.

По програмі підтримкидепутатами районної ради закладів бюджетної сфери та інфраструктури населенихпунктів на 2016 рік загалом передбачено 360 тис грн., станом на 01.12.2016фактично  профінансовано 299,75 тис грн.,в тому числі по розпорядникам коштів:

- відділ освіти – 131,75тис грн.,

- відділ охорони здоров’я– 64,0 тис грн.

- відділ культури татуризму – 5,0 тис грн.

- міська, сільські ради –79,0 тис грн.

- райдержадміністрація –15,0 тис грн.

За програмою наданнядепутатами районної ради матеріальної допомоги за 11 місяців використано77,8   тис. грн.. Матеріальну допомогуотримало  228 жителів району.

Аналіз використаннякоштів вказаної програми на наведено у                      таблиці № 6.

 

Участь  районноїради у заходах, що проводяться в районі

Завдяки роботі районноїради протягом року в районі було організовано та проведено заходи, якістосуються розвитку культури, мистецтва, спорту, відзначено професійні свята тапам’ятні історичні дати.

Найважливішою подією 2016року стало святкування 25-ї річниці Незалежності України. Знаковий ювілейпередбачав ряд подій: сходження на полонину Кук, масові культурні та спортивнізаходи, урочистий мітинг, нагородження громадян району за вагомий внесок урозбудову держави ювілейними відзнаками Президента України, спільниминагородами голови ради і адміністрації.

Варто також назвати неменш важливу подію – участь у щорічному фестивалі ковальського мистецтва танародних промислів «Гамора» у с. Лисичово.

Минулий рік виявився, направду, «ювілейним», адже райрада долучилися до таких визначних дат, як 70-тиріччя з дня створення ВАТ «Іршавський абразивний завод», 70-ти річчя районноїгазети «Нове життя», 50-річчя ДПТНЗ«Білківський професійний аграрний ліцей», 771-річницізаснування села Білки, відзначення 30-ї річниці з дня відкриттялікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини у с. Сільце.

Середосновних напрямків, розвиток яких сприяє ефективній діяльності районної ради,варто назвати культурні дійства, які підвищують художньо-естетичні смакижителів району – у районному будинку культури відбулися творчий звіт колективівхудожньої самодіяльності, виставки робіт майстрів образотворчого тадекоративно-прикладного мистецтва, районнийфестиваль «Таланти багатодітної родини».

Було відкрито пам’ятні меморіальні дошки: ЛендєлуЮ.І., –  колишньомудиректору Климовецької ЗОШ I-II ст. та Феєр М.Ф. –  колишньомудиректору Чорнопотіцької ЗОШ I-III ст.., на будівлі поліклініки –  ГолопатюкуС.С., райлікарні – Рішку В.В. (колишнім керівникам охорони здоров'я району).

Для підтримки традицій та в знак подяки занаполегливу працю вітали з професійним святом працівників дошкільних навчальних закладів,освіти, медицини та бібліотекарів району.

Визначнемісце у районі займає спорт. Спільнимизусиллями протягом року організовано фінальні ігри зимової першості з футболу, деперемогу отримала команда села Доробратово. Що ж стосується літнього чемпіонатурайону 2016 з футболу, то серед 12 команд основного та юнацького складівперемогу здобула команда с. Ільниця.

Доречно буде навестипозитивний приклад співпраці депутатів райради Фозекоша Б.Ф., Ковбаски В.В.,Савка Є.І., Лупака С.А., депутатів Ільницької сільради, підприємців та активусела по реконструкції трибуни стадіону. Такий підхід до вирішення проблем може слугуватиприкладом великої відповідальності перед громадянами.

Крім того,проведено спартакіаду серед осіб з обмеженими фізичними можливостями,волейбольний турнір пам’ятівоїну-афганцю Ю.Маргіті, кубок з волейболу «Боржавська долина», районнізмагання з спортивного орієнтування «Олімпійське лелеченя», обласні -  «Закарпатська весна», фінальнучастину V обласних спортивних ігор школярів з футболу, товаристський матч міжфутбольними командами с. Білки та м. Ібрань (Угорщина). На базі центрального табору туристичногоактиву учнів України у с. Осій проведено всеукраїнську дитячо-патріотичну гру«Сокіл» («Джура»).

Істотнимвиявом наполегливої праці робітників райради є усвідомлення унікальностіприродних ресурсів району та сприяння їх всебічного захисту -  виконавчий апарат райради спільно ізпрацівниками райдержадміністрації, інших служб та установ району проводилисяакції «За чисте довкілля», «Збережемоліс», суботники і виїзди для прибирання придорожніх смуг, посадки лісу.

Зокрема, багато увагиприділялося благодійним акціям, позаяк подібні заходи сприяють суттєвим внескамзадля боротьби зі страшними недугами, а також у різний спосіб надаваласядопомога людям, які її потребують.

Доброю підтримкою увирішенні проблем району є співпраця з меценатами.

У кінці листопадаминулого року в районі стартував благодійний проект «Промінчики надії»,спонсорами якого виступили підприємці з Німеччини – Роланд та Марго Камм. До їхдобрих справ хочеться віднести:

-                    вручення більше 1000продуктових наборів для нужденних, 300 солодких подарунків дітям до св.Миколая;

-                    6 січня цього року 60 дітейз багатодітних сімей Сільця, Ільниці, Приборжавського і райцентру отрималиноворічно-різдвяні подарунки;

-                    для райлікарні виділенозначну кількість медичних костюмів, постільної білизни, засобів гігієни,функціональні медичні ліжка та тумби, 40 медичних матраців, столи, стільці, втому числі для ванн та вбиралень, шприци, крапельниці, стерильні набори дляпервинного огляду, спідню компресійну білизну, для реанімаційного відділення –ряд медичних приладів; 

-                    шкільні столи та стільціотримали 2 кабінети Іршавської ЗОШ I-III ст. №1, Чорнопотіцька, Ільницька,Брідська ЗОШ I-III ст., Сілецька ЗОШ I-II ст., Приборжавська ДШМ – парти дляодного класу;

-                    окремі сільради районуотримали для мешканців 2000 кг дитячого харчування «НІРР» у вигляді пюре та сумішей,одяг та взуття;

-                    при потребі мешканці районуза місцем проживання отримують для користування милиці, інвалідні візки,ходунки, засоби гігієни і білизни.

Депутати, виконавчийапарат районної ради взяли участь у концерті, присвяченому завершенню Vблагодійної акції «Розтопи своє серце», ІІ районному фестивалі творчихособистостей з обмеженими фізичними можливостями «Повір у себе», проекті«Промінчики надії». Керівництво районної ради відвідало села нашого району(Імстичево, Приборжавське, Броньку, Суху, Загаття та Івашковиця), де буловручено продуктові набори багатодітним сім’ям. Взяли участь у проведенніблагодійної акції у міні-пекарні с. Ільниця.

Масові заходизаймають чільне місце у діяльності райради. Проведено мітинги, до яких активнота охоче долучаються працівники районної ради. Йдеться про вшанування пам’яті жертв Голодоморів і героїв Крут, відзначенняДня Хрещення Київської Русі Дня Соборності України біля пам’ятного знаку ГероямНебесної Сотні та загиблим в АТО, урочистості в с. Заріччя знагоди 202-й річниці з дня народження Т.Г.Шевченка, мітинг-реквієм біля пам’ятника карпатськимсічовикам до дня Карпатської України в с. Білки, заходи на Красному Поліпоблизу міста Хуст приурочених 74 річниці Карпатської України, у с. Ч.Потік проведеносвято партизанської слави. Традиційнопом’януто людей, які загинули в аварії у с. Залужжя.

Проведено звітно-виборчу конференцію Української спілкивоїнів-афганців в Іршавському районі, а відтак панахиду до Дня вшануванняучасників бойових дій на території інших держав та зустріч керівництва району звоїнами-афганцями району, присвячена до чергової річниці виведення військ зАфганістану.

Районна рада стала ініціатором ряду засідань,зокрема форуму місцевого розвитку Іршавського району, круглого столу«Попередження правопорушень, злочинності та запобігання бездоглядності середучнівської молоді», круглого столу з учасниками ліквідації наслідків аваріїна Чорнобильській АЕС, нараду із директорами шкіл, сільськими та міськимголовами.

Ус.Доробратово, біля Свято-Миколаївського греко-католицького храму, відбуласядуховно-історична подія – освячення хреста, якому вже 120 років.

Не існує, мабуть, жодноїсфери, до якої б не долучилися працівники райради та депутати. Не оминулиувагою діток, які вкрай потребують турботи та захисту.

У грудні відкрито другу групу в дитячому садочку №2 с. Сільце, дедодатково виховуватимуться до 20 діток, до Дня св. Миколая в районному будинкукультури пройшла святкова програма для обдарованих дітей та сімей учасниківАТО. За участі керівництва районної ради було вручено подарунки дітям-сиротамта з малозабезпечених сімей.

 

 

Організація роботи із зверненнями громадян та особистогоприйому громадян

Важливе значення в районній раді надається особистому прийому громадян. З метою належного інформування населення про можливість звернення докерівництва районної ради був затверджений графік прийому громадян. Наофіційному веб-сайті Іршавської районної ради розміщено графік прийому зособистих питань.

Прийом громадян головою районної ради проводиться щочетверга, заступником –щовівторка, а керуючим справами та начальниками відділів виконавчого  апарату районної ради – відповідно дозатвердженого графіку.

Також, відповідно доЗакону України «Про безоплатну правову допомогу», розпорядженням голови радизатверджено графік особистого прийому посадовими особами районної ради людей,які потребують безоплатної правової допомоги з питань, що належать докомпетенції районної ради. Надання такої допомоги здійснюється щовівторка з 9.00 до 12.00 години. Звертаю вашуувагу, що й до прийняття цього Закону працівниками апарату постійно надаваласьправова допомога громадянам, які звертались по неї.

Протягом звітного періодудо районної ради надійшло і розглянуто 584 пропозицій, заяв і скарг громадян, втому числі і під час особистого прийому керівництвом районної ради. Із них 530письмових звернень та 54 усних.

Загалом до районної радинайбільше зверталися мешканці: Осійської, Ільницької, Загатянської,Великораковецької, Брідської, Чорнопотіцької сільських та Іршавської міськоїради.

Майже половинапропозицій, заяв і скарг громадян, розглянутих в районній раді з початкускликання, надійшла від представників соціально незахищених верств населення,зокрема пенсіонерів, осіб похилого віку, інвалідів, учасників війни, ветеранівпраці, дітей війни, малозабезпечених, багатодітних сімей, осіб, що не працюють,тощо.

Левова частка зверненьгромадян стосується надання одноразової грошової допомоги у зв’язку із важкимиматеріально-побутовими умовами, або для придбання лікарських засобів та налікування – 253 заяви.

Кількість звернень щодовирішення земельних спорів, виділення земельних ділянок становить 25 заяв.Зазвичай, звернення розглядалися комісійно, з виїздом на місце, в присутностізаявників, а також посадових осіб, які безпосередньо відповідають за вирішенняпитань, залучаються депутати та відповідні фахівці.

Із всіх поданихгромадянами протягом року письмових пропозицій, заяв, скарг вирішено – 498питань, скеровано за належністю – 26, на стадії розгляду – 6. Щодо усногоприйому громадян керівництвом району: вирішено 21 питання, скеровано заналежністю – 28, на стадії розгляду – 3.

Головниму роботі зі зверненнями громадян є її результативність, тому районною радою інадалі будуть вживатися заходи, спрямовані на вдосконалення набутих тазапровадження нових форм і методів роботи зі зверненнями громадян таорганізаційно – практичної роботи щодо посилення контролю за станом їхрозгляду, підвищення персональної відповідальності керівників усіх рівнів за дотриманнязаконодавства.

Одниміз важливих інструментів роботи депутата районної ради, що допомагає йомуналежним чином реалізовувати свої права та виконувати передбаченізаконодавством обов’язки, є депутатський запит, депутатське звернення,запитання. Через районну раду депутат має можливість звернутись зі своїмзапитом до будь-яких посадових осіб установ, організацій, зареєстрованих натериторії району.

Так, у звітному періодідо райради надійшло 13 депутатських запитів. Зокрема, депутатами порушувались питаннястану ремонту автодоріг у районі, стану об’єктів соціальної сфери та їхремонтів, пасажирських перевезень, функціонування полігону твердих побутовихвідходів у с.Дубрівка.

Всі депутатські запитипідтримано на сесії та скеровано до виконавців: районної державноїадміністрації та відповідних служб. На кожен запит отримано відповіді абороз’яснення, поінформовано районних депутатів інші перебувають на контролі.

Аналізроботи зі зверненнями в райраді подано в таблиці № 3.2

 

 

Взаємодія з органами виконавчої влади, місцевогосамоврядування району

Протягом року взаємодіярайонної ради з райдержадміністрацією, її управліннями, службами і відділаминосила конструктивний характер. Депутати районної  ради брали участь у роботі, утворених неюкомісій, керівники райдержадміністрації – у засіданнях постійних та спеціальнихкомісій, президії та сесіях районної ради, інших заходах. Спільна діяльністьрайонної ради та райдержадміністрації охоплювала всі сфери економічного,соціального та культурного життя району.

Із визначенихзаконодавством делегованих повноважень райдержадміністрація вносить своїпропозиції щодо їх розгляду на сесіях районної ради , відповідно до регламентуготує проекти рішень та пояснення до них. За звітний період, випадків відмови урозгляді пропонованих райдержадміністрацією питань, в районній раді не було.

Значнихнепорозумінь на рівні виконавчої та представницької влади в районі не виникало.Всі важливі питання, і, зокрема, ті, що стосуються соціально-економічного розвитку,бюджету, земельних відносин тощо вирішуються спільно.  

Серед пріоритетнихзавдань, на які спрямовувались основні зусилля, були: наповнення районногобюджету, розв’язання соціальних питань, зміцнення ролі органів місцевогосамоврядування в організації життя району, забезпечення стабільної роботизакладів охорони здоров’я, освіти, культури, зміцнення їх матеріально-технічноїбази, розвиток фізичної культури і спорту.

Особливе місце в роботірайонної ради займає питання формування бюджету. Як цьогорічний, так і бюджет2017 року не дають можливості розгорнути широке поле діяльності із вирішеннясоціальних проблем.

Саме тому, ми працюємонад бюджетом системно і послідовно, аналізуючи усі надходження і наявнірезерви. Серед резервів, які задіяні недостатньо – ініціатива територіальнихгромад, ефективне використання земельних, майнових, людських та інших ресурсів.

Поряд з тим, що ужезроблено, є багато завдань, які чекають своєї реалізації в житті району.

Оцінюючи реальнуобстановку в районі, всі ми бачимо і розуміємо проблеми, над вирішенням яких щепотрібно працювати районній раді та органам місцевого самоврядування на місцях.Це, в першу чергу, такі проблеми як будівництво та ремонт доріг, здійсненнядоходів по енергозбереженню, розвиток туризму та інші.

Районна рада у своїйроботі приділяє увагу поліпшенню взаємодії з сільською, міською радами району.Проводяться семінари-наради із місцевими головами, секретарями місцевих рад, наяких розглядається чимало актуальних питань, які щодня постають перед органамимісцевого самоврядування під час виконання ними власних повноважень.Систематично надається необхідна організаційна і методична допомога депутатам,постійним комісіям районної та сільських, міської рад, посадовим особам органівмісцевого самоврядування.

На даному етапі райрадавзяла на себе повне методичне, технічне забезпечення заходів передбаченихЗаконом України «Про очищення влади» для посадових та службових осіб сільськихрад району.

До електронногодекларування доходів, яке розпочнеться в новому році, необхідно готуватисядепутатам районної та місцевих рад.

Важка і клопітлива роботачекає нас, а особливо сільські ради у зв’язку з децентралізацією. Ця роботарозпочата міською радою, але з огляду на наданий обласною держадміністрацієюперспективний план формування спроможних територіальних громад у Закарпатськійобласті, навіть утворена територіальна громада міської та Лозянської рад невідповідає цьому документу. Нагадаю, що вищенаведений план передбачає створеннятрьох сільських об’єднаних територіальних громад – Довжанської, Білківської,Сілецької та Іршавської міської ОТГ. Наявний порядок об’єднання громад, поки щоне дає всіх відповідей для цивілізованого його здійснення. 

Суттєвою є допомога у вирішенні проблемних питаньвід народних депутатів України, які обрані від району.

В їх актив можна віднести багато добрих справ, яків тій чи іншій мірі сприяють розв’язанню труднощів жителів, громадськихорганізацій, бюджетних установ та релігійних громад.

Це допомога учасникам АТО, чорнобильцям, ветеранамта інвалідам, воїнам-афганцям. Всього за цей рік народними депутатами наданодопомогу у сумі 200 тис. грн. До цього необхідно додати і виділення коштів налікування і придбання коштів.

Це суттєвий внесок у зміцнення матеріальної базита сприяння благоустрою закладів бюджетної сфери. Зокрема:

-                     фінансування облаштування свердловини  для ДНЗ у селах Заболотне та В.Раковець;

-                    придбання та облаштуваннябруківкою подвір’їв ЗОШ у селах Вільхівка, Лоза, Брід, ямковий ремонт дороги домонастиря та фінансування основи для облаштування спортмайданчика із штучнимпокриттям у с. Імстичово;

-                    участь у спорудженні аркибіля церкви у с. В.Раковець;

-                    придбання оргтехніки таприладів для ЛАЗПСМ у селах Дубрівка, Білки, ДНЗ у селах Вільхівка, Імстичево,В.Раковець.

Цей перелік можна продовжити – головне під часприйомів, зустрічей з виборцями народні обранці з розумінням ставляться доклопотань і прохань людей, надають допомогу як моральну, так і матеріальну.

Відчутною для району є діяльність депутатівобласної ради, які знають наші проблеми та докладають багато зусиль у їхвирішенні.

Нами завждипідтримуються і підтримуватимуться надалі добрі починання та справи, яківирішуються на благо територіальних громад на місцях. Проте, як і в будь-якійсправі, і на цій ділянці роботи існують певні проблеми. Як показує практиканайбільш ефективним для вирішення будь-яких проблем є шлях консолідації всіхзусиль, від жителів громади до народних депутатів України.

Коментарі (7)
почти депутат
1/20/2017 11:14:20 PM  |  IP: 46.200.53.***
Такого наблюдателя за адміністраційов ще не було хоть він небере хабарі то все забирає адміністрація тепер є розпорядження що ніякий договір без адмінісраціі не заключати хлопці хотять кожну копійку щоб не пропустити молодці раз у нас нема ради та депутатів готовся зав райвно бігати за погодженням кожні дві години а любе погодження то корупція якщо людину поставили керувати то що вона має погоджувати із адміністраціею це нонсонс адміністація має займатися жителями району почистити хотя би сніг...
простотак уповім
1/5/2017 4:22:32 AM  |  IP: 193.142.219.***
а Віктир Андрійович молодець
простотак уповім
1/5/2017 4:16:06 AM  |  IP: 193.142.219.***
знавучи того афериста матіку і і тот нитріб зробити нич не годен турбазу до ручки довів всіх кого годен обманув докіть будуть гроші в районі та буде там а після змотаться так як із турбази і с.осій гроші розтарабанили з покійним берово та шо там робити
простотак уповім
1/5/2017 4:15:46 AM  |  IP: 193.142.219.***
знавучи того афериста матіку і і тот нитріб зробити нич не годен турбазу до ручки довів всіх кого годен обманув докіть будуть гроші в районі та буде там а після змотаться так як із турбази і с.осій гроші розтарабанили з покійним берово та шо там робити
іршавчанин
12/22/2016 4:02:21 AM  |  IP: 193.142.219.***
ну цей хоч по українськи читав. не то що голова рда
некурящий
12/19/2016 7:07:37 PM  |  IP: 92.113.128.***
Минула річниця зтого часу коли загинув голова Іршавськоі районноі ради ,а в звіті жодного спомину.
виборець
12/15/2016 6:52:01 PM  |  IP: 194.0.157.***
молодець Віктор Андрійович, а саме головне за його головування не відчуваються з його боку прояви корупції, зловживання та нахабства. Це голова райради завжди толерантний і доброзичливий.

Prev1Next
Додати коментар
Введіть число
 
Використання матеріалів сайту дозволено тільки за згодою редакції "Irshava News" та наявності активного гіперпосилання на джерело. Всі права на тексти, зображення і відео належать їх авторам.
Підписка Контакти
RSS irshava.news@gmail.com
Facebook +38 096 730 15 29
ВКонтакте
Партнери
© 2014 Irshava News